• Ναταλία

Φως κατά τη διάρκεια του ύπνου: συνδέεται με την πρόσληψη βάρους;

Updated: Apr 17, 2020


Νέα έρευνα από το NIH (National Institute of Environmental Health Sciences) συνδέει το τεχνητό φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου με αύξηση της παχυσαρκίας στις γυναίκες. Για τη συγκεκριμένη έρευνα εξετάστηκαν ερωτηματολόγια από 43.722 γυναίκες, ηλικίας 35-74 ετών, χωρίς ιστορικό καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων. Είχαν αποκλειστεί επίσης τα ακόλουθα: εγκυμοσύνη, ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας και εργασία με βάρδιες. Οι συμμετέχοντας ερωτήθηκαν εάν κοιμούνται 1) χωρίς φως, 2) με ένα μικρό φωτάκι ύπνου, 3) φως εκτός δωματίου, 4) κανονικό φως ή φως τηλεόρασης μέσα στο δωμάτιο.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τις μετρήσεις βάρους, ύψους, περιφέρειας μέσης και ισχίου, καθώς και το δείκτη μάζας σώματος που είχαν λάβει κατά την έναρξη της μελέτης, και τις πληροφορίες που έδωσαν οι γυναίκες για το βάρος τους κατά την έναρξη και στην παρακολούθησή τους πέντε χρόνια αργότερα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, οι επιστήμονες μπόρεσαν να μελετήσουν την εκδήλωση της παχυσαρκίας και την αύξηση του βάρους σε γυναίκες που είχαν εκτεθεί σε τεχνητό φως τη νύχτα, σε σχέση με γυναίκες που ανέφεραν ότι κοιμούνται χωρίς κανένα φως κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η χρήση ενός μικρού φωτός ύπνου δεν συσχετίστηκε με αύξηση του βάρους, ενώ οι γυναίκες που κοιμούνταν με φως ή τηλεόραση μέσα στο δωμάτιο, είχαν 17% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν κερδίσει 5 κιλά ή περισσότερα κατά την παρακολούθησή τους 5 χρόνια αργότερα. Η συσχέτιση αύξησης βάρους με το φως που ερχόταν εκτός δωματίου δεν ήταν τόσο έντονη.

Οι πηγές τεχνητού φωτός μπορούν να καταστείλουν την μελατονίνη του ύπνου και να αλλοιώσουν τον φυσικό 24ωρο κύκλο του κιρκαδικού ρυθμού. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι είναι γενετικά προσαρμοσμένοι να ζουν με το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και με το σκοτάδι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνεπώς, η έκθεση σε τεχνητό φως τη νύχτα μπορεί να μεταβάλλει τις ορμόνες και τις βιολογικές διεργασίες, οδηγώντας σε αύξηση του κινδύνου παχυσαρκίας ή και άλλων προβλημάτων υγείας.

Τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μεταβλήθηκαν όταν οι αναλύσεις ελέγχθηκαν για παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη μεταβολή του βάρους (ηλικία, ηλικία του συζύγου, ύπαρξη παιδιών στο σπίτι, εθνικότητα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, θερμίδες που καταναλώνονταν και σωματική άσκηση). Ένας παράγοντας που οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την πρόσληψη βάρους κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, είναι το κατά πόσο ο ύπνος των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιητικός σε διάρκεια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας πιθανώς να αποτελούν μια νέα στρατηγική δημόσιας υγείας για τη μείωση της παχυσαρκίας στις γυναίκες πέρα από την αλλαγή του ανθυγιεινού τρόπου διατροφής και της καθιστικής συμπεριφοράς.

Πηγή: NIH/National Institute of Environmental Health Sciences. "Sleeping with artificial light at night associated with weight gain in women." ScienceDaily. ScienceDaily, 10 June 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190610130121.htm>.

Έρευνα: Yong-Moon Mark Park, Alexandra J. White, Chandra L. Jackson, Clarice R. Weinberg, Dale P. Sandler. Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in Women. JAMA Internal Medicine, 2019; DOI: 10.1001/jamainternmed.2019.0571


27 views0 comments